Rekisteriseloste

Oy Sultrade Ltd:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterin pitäjä
Oy Sultrade Ltd (y-tunnus 2008341-3)
Linnoitustie 2 A 02600 Espoo
Puh. (09) 859 591

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi:               Marko Seppänen
Osoite:            Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo
Puhelin:          +358 45 649 1818
Sähköposti:     marko.seppanen@sultrade.fi

 

 1. Rekisterin nimi
Catmandoo Verkkokauppa asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
 • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
 • Markkinointi eri muodoissaan
 • Transmeri-konsernin yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

 

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Nimi: henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelin
 • Sähköposti
 • Tiedot verkkokauppatilauksista: tilatut tuotteet, värit ja niiden koot
 • Asiakkaan lisätietokentässä antamat tilaukseen liittyvät tiedot
 • Käytetty toimitus- ja maksutapa
 • Lähetysten seurantatiedot: tilausten seurantatiedot kuljetusliikkeiltä
 • Rekisteripitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
 • Asiakassuhteen kestoaika
 • Asiakkaan IP-osoite, selain, selainversio, platform (mobile, desktop, tablet), maa
 • Rekisteröidyn mahdollisesti selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia Transmeri -konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa joka on suojattu palomuurilla.

 

 1. Tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi kirjallisesti allekirjoitettuna.